Na extrahovanie konkrétneho slova z reťazca slov v programe Microsoft Excel môžete použiť niekoľko rôznych prístupov. Niektoré prístupy využívajú vstavané textové vzorce programu Excel. Iní zahŕňajú použitie programovacieho jazyka Excel, Visual Basic, na vykonanie funkcie, ktorá vykonáva extrakciu. Bez ohľadu na to, aký prístup využijete, vedieť, ako extrahovať slová z reťazcov, vám umožňuje overiť a spracovať vstup používateľov do tabuliek programu Excel.

...

Text do stĺpcov

Krok 1

Otvorte program Excel a potom zadajte vetu obsahujúcu najmenej tri slová do ktorejkoľvek z buniek v prvom pracovnom hárku. Túto vetu rozdelíte na jednotlivé slová.

Krok 2

Kliknite na nadpis ponuky „Údaje“ a potom na tlačidlo „Text do stĺpcov“. Táto funkcia rozdeľuje text, ktorého slová sú oddelené znakom, ktorý určíte.

Krok 3

V zobrazenom dialógovom okne kliknite na možnosť „Oddelené“ a potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“.

Krok 4

Začiarknite políčko Medzera a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť. Excel rozdelí vetu, ktorú ste napísali, do samostatných stĺpcov. Každý stĺpec bude obsahovať jedno slovo z vety.

Krok 5

Do bunky pod reťazcom oddelených slov napíšte funkciu, bez úvodzoviek, „= index ([ARRAY], 1, [NUMBER WORD TO EXTRACT])“. Nahraďte výraz „ARRAY“ radom obsahujúcim reťazec slov. Napríklad, ak slová obsadzujú bunky „A1“ až „C1“, namiesto textu „ARRAY“ zadajte text „A1: C1“. Nahraďte text „POČET SLOVA NA VÝŤAŽ“ číslom slova, ktoré chcete z vety vyňať. Napríklad, ak chcete extrahovať tretie slovo z rozsahu „A1: C1“, zadajte „3“ pre posledný argument.

Krok 6

Stlačením tlačidla „Enter“ dokončíte zadávanie funkcie „Register“. Excel zobrazí slovo, ktoré chcete z vety extrahovať.

Použite VB

Krok 1

Otvorte novú tabuľku programu Excel a do bunky F4 napíšte ľubovoľnú sekvenciu troch alebo viacerých slov. Na extrahovanie slova z tejto vety použijete krátky program Visual Basic.

Krok 2

Do bunky F5 napíšte číslo slova, ktoré chcete extrahovať z vety.

Krok 3

Kliknite na nadpis ponuky „Vývojár“ a potom na tlačidlo „Visual Basic“. Otvorí sa programovacie prostredie pre Excel.

Krok 4

Kliknite na nadpis ponuky „Vložiť“ a potom na položku „Modul“.

Krok 5

Vložte nasledujúci program do zobrazeného okna. Srdcom tohto podprogramu je funkcia „split“, ktorá oddeľuje vetu na jednotlivé slová, ako to robí príkaz „Text do stĺpcov“.

Sub Macro1 () Dim ar, str1, n str1 = Range ("F4") n = Range ("F5") - 1 ar = Split (str1, "") MsgBox "Word number" & n + 1 & "is" & ar (n) Koniec pod

Krok 6

Kliknutím na ikonu „Excel“ na paneli úloh systému Windows sa vrátite do tabuľky Excel.

Krok 7

Kliknite na tlačidlo „Makrá“ na karte „Vývojár“ a potom dvakrát kliknite na funkciu „Makro1“. Zobrazí sa okno so správou označujúce slovo, ktoré program extrahoval z vety napísanej v kroku 1.