Celulárna IP aj mobilná IP sú otvorené štandardy uverejnené pracovnou skupinou pre internetové inžinierstvo (IETF). Rozdiel medzi nimi je ich prevádzková zóna. Celulárna IP je podobná lokálnej sieti (LAN), zatiaľ čo mobilná IP je obdobou siete WAN (Wide Area Network).

...

histórie

Celulárna IP bola prvýkrát navrhnutá v januári 2000, nikdy však nebola akceptovaná ako formálny štandard. Mobilná IP bola definovaná v auguste 2002.

funkcie

Iný názov pre Mobile IP je IP-Mobility Management (IP-MM). Jednou z jeho hlavných funkcií je definovať spôsob identifikácie bodu na internete, ktorý sa fyzicky vzdiali od adresovaného miesta. Tento problém je vyriešený tým, že sa jednotke povolí druhá adresa „starostlivosti“, ktorá umožňuje opraviť adresu IP na iné miesto. Bunkový IP je protokol navrhnutý pre „mikro-mobilitu“. To smeruje prenos IP v rámci pevného dosahu cez bezdrôtové zariadenia.

Vlastnosti

Mobile IP je oficiálne schválený medzinárodný štandard. Mobilné IP konkuruje iným riešeniam mobility. Paralelne s pevným smerovaním pomocou drôtu je to, že protokol Border Gateway Protocol je povinný pre smerovanie cez internet, ale pre siete LAN sú k dispozícii rôzne smerovacie protokoly.