Inštalácia bezdrôtovej siete vyžaduje podstatne menej času ako káblová sieť, ale nie je to nevyhnutne jednoduchšie. Umiestnenie bezdrôtového smerovača a jeho prijímacích zariadení môže mať zásadný vplyv na výkon siete. Bezdrôtový smerovač musí byť umiestnený na mieste, kde môže komunikovať so sieťovými zariadeniami bez zníženia kvality signálu spôsobeného rušením, vzdialenosťou alebo materiálmi brániacimi signálu. Pri výbere umiestnenia bezdrôtového smerovača je potrebné pamätať na tri hlavné dôvody.

Poloha mesta

Najjednoduchší spôsob, ako optimalizovať silu signálu pre všetky počítače vo vašej sieti, je umiestniť smerovač do centrálneho umiestnenia medzi všetky zariadenia, ktoré budú smerovač používať. Od vonkajších stien domu je tiež zvyčajne vzdialené centrálne miesto, ktoré môže blokovať pohyb signálu. Pokúste sa umiestniť smerovač tak, aby bol rovnako vzdialený od všetkých prijímajúcich zariadení.

zasahovanie

...

Mnoho zariadení pracuje na rovnakej frekvencii 2,4 GHz ako bezdrôtový smerovač. Ak sú tieto zariadenia umiestnené blízko smerovača alebo počítačov, môžu výrazne znížiť silu signálu. Bezdrôtové telefóny pracujúce na frekvencii 2,4 GHz môžu byť obzvlášť problematické. Tento problém môže vyriešiť inovácia na 5,8 GHz bezdrôtové telefóny. Mikrovlny sú tiež známe tým, že spôsobujú programy. Ak zistíte, že bezdrôtový prenos dát je pomalý alebo sa zastaví, keď je mikrovlnná rúra v prevádzke, skúste premiestniť smerovač tak, aby mikrovlnná rúra nebola priamo medzi smerovačom a prijímajúcim zariadením. Pri umiestňovaní smerovača si uvedomte, že veľké kovové predmety, ako napríklad kartotéky, môžu blokovať signál smerovača.

Iné smerovače

Do vašej siete môžu zasahovať aj iné smerovače, ktoré vysielajú na rovnakom alebo susednom kanáli. Ak viete, že sused má aj smerovač, skúste nastaviť smerovač a všetky jeho zariadenia tak ďaleko, ako je to možné, od smerovača suseda. Môžete tiež upraviť nastavenia smerovača tak, aby ste vysielali na iný kanál, najmenej dva kanály od vášho suseda.