Multimode a single-mode optické káble sa veľmi líšia čo sa týka ich konštrukcie a účelu. Aj keď oba káble používajú rovnaké základné princípy, každý má svoje výhody a nevýhody, vďaka ktorým sú ideálne pre konkrétne prostredie. Učenie sa, keď je vhodné použiť každý z nich, je rozhodujúce pre správne nakonfigurovanie optickej siete, pretože ich použitie za nesprávnych okolností môže byť nákladnou chybou.

optické vlákna dinamic lietajúce z hĺbky na technologické zázemie

Jednovláknový optický kábel

Jednovidový optický kábel je navrhnutý na prenášanie jednej vlnovej dĺžky svetla, známej ako „režim“. Káble s jedným režimom využívajú lasery ako zdroj svetla a telefonické a televízne spoločnosti ich zvyčajne používajú v telekomunikačných aplikáciách na veľké vzdialenosti. Nájdete tiež jednožilové káble používané ako zdroje dekoratívneho osvetlenia, pretože môžu premietať svetlo do špecifického vzoru. S priemerom jadra iba 10 μm sú jednovidové káble z optických vlákien omnoho menšie ako u multimódových odrôd.

Multimódový optický kábel

Multimódové káble z optických vlákien majú hrubší priemer ako káble v jednom režime, pretože obsahujú vlákna rôznej hrúbky. Tieto vlákna umožňujú káblu niesť svetlo viacerých vlnových dĺžok. Pretože nevyžadujú svetlo so špecifickou vlnovou dĺžkou, môžu ako zdroj svetla použiť svetelnú diódu. Nájdete tu multimódové káble, ktoré sa najčastejšie používajú v jednej budove, a to jednak vďaka svojej schopnosti prenášať viac vlnových dĺžok svetla, ako aj vďaka tomu, že môžu využívať lacné nepriemyselné svetelné zdroje.

Výhody a nevýhody káblov s jedným režimom

Výroba a prevádzka jednoduchého kábla je drahšia ako pri multimódovom kábli, ale je oveľa rýchlejšia. Lasery, ktoré jednotlivé káble vyžadujú, sú veľmi drahé a je ich možné používať súčasne iba s jedným káblom. Táto závislosť od laserov znamená, že kábel v jednom režime je menej univerzálny ako multimode a vo svojich aplikáciách je obmedzený. Kábel s jedným režimom je však schopný prenášať údaje až do 40 GB na stovky kilometrov s malou stratou integrity. Tento kábel môže prenášať dáta na tisíce kilometrov na väčšie vzdialenosti až do 10 GB.

Výhody a nevýhody multimódového kábla

Prevádzka, inštalácia a údržba multimódových káblov je lacnejšia ako káble v jednom režime. Sú však oveľa obmedzenejšie z hľadiska rýchlosti aj vzdialenosti. Napríklad maximálna rýchlosť multimódového kábla je 10 GB, ale iba do vzdialenosti 300 metrov. Až do 2 kilometrov je schopný prenosu iba pri 100Mbit. Okrem toho sa jeho prenosová rýchlosť stáva zanedbateľnou. Toto obmedzenie je vyvrátené skutočnosťou, že jeho maximálna rýchlosť je dostatočná pre prostredie, v ktorom sa najčastejšie používa.